Mesagerul.ro

În octombrie, șomajul din BN a scăzut ușor! Din ce categorie sunt cele mai multe persoane care nu au un loc de muncă

În octombrie, șomajul din BN a scăzut ușor! Din ce categorie

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,01 pp.Din totalul de 4.027 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.541 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.486 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.692 șomeri provin din mediul rural și 1.335 sunt din mediul urban.Structura șomajului pe grupe de vârstă se prezintă sugestiv astfel:Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,26 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,71 %), primare (18,57 %), profesionale (17,29 %), universitare (6,80 %), iar 1,37 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,20 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,80 %.Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 687 persoane foarte greu ocupabile, 1.513 greu ocupabile, 1.042 mediu ocupabile, iar 785 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.

copyright © 2022 mesagerul.ro