BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

BACALAUREAT 2022: Cum poți depune contestație dacă ești nemul

Elevii nemulțumiți de notele obținute la probele scrise pot depune contestație la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.Care sunt primii pași în demersul depunerii contestațieiPreşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru…

BACALAUREAT 2022: Cum poți depune contestație dacă ești nemulțumit de o notă la examenul de bacalaureat

Elevii nemulțumiți de notele obținute la probele scrise pot depune contestație la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.Comisiile judeţene regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate inițiale, nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului. Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat.În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie în sesiunile următoare. În cazul nepromovării, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

copyright © 2022 mesagerul.ro