Mesagerul.ro

Limba română - cea mai batjocorită limbă în ultimii 30 de ani, de Savatie Baștovoi

Limba română - cea mai batjocorită limbă în ultimii 30 de an

Am pus ieri un citat din Fernando Pessoa despre limba ca patrie pentru că de 30 de ani aud peste tot că acest citat aparține lui NIchita Stănescu. Nu a fost un afront adus poetului iubit și nici limbii române, ci doar o ironie care arată gradul de cultură al ideologilor români.

Acei ideologi care au făcut zeci de reforme ale limbii române doar de cînd am intrat eu la liceu: aberațiile cu â și î, cu “sunt”, obsesia “cacofoniilor” și a repetițiilor inadmisibile (boală freudiană), lupta cu regionalismele și arhaismele, iar la urmă de tot feminizarea lui “soldat” prin “soldată”, asta după ce acum vreo zece ani s-a luptat cu “profesoara” și “directoarea” care nu puteau fi decît “profesor” și director”.

Da, tot în DEX. Acel DEX în care acum cîteva luni au fost “legiferate” cîteva sute de cuvințele noi ale limbii “române”, din categoria “focusat” și “job”.

Îmi amintesc cu cîtă îndîrjire s-a luptat în Basarabia cu cele cîteva zeci de cuvinte rusești pătrunse în limba română, cuvinte care și pînă azi nu au echivalent românesc și se folosesc, dar nimeni nu s-a gîndit să le bage în DEX. În zona Banatului sînt multe cuvinte sîrbești, în Ardeal ungurești, apoi turcești, evreiești, țigănești, cum e și firesc acolo unde coviețuiesc oameni cu limbi diferite, dar ele nu ajung în DEX, ba chiar sînt cuvinte blamate, ca într-un adevărat holocaust al minții.

Ce aveți, românilor, cu arhaismele, regionalismele, cu limba vechilor cazanii? Sau vi se pare că avem o limbă de mare influență planetară încît să ne permitem să epurăm din limba noastră cuvintele și frazeologismele pe care s-a format însăși gîndirea acestui neam? Mai aveți să vă scremeți să demonstrați cît de latină sau cît de slavonă este limba noastră? Sau nu vă e destul că e română și e a noastră?

Sau poate nu sînteți români, cei care faceți DEX-ul și vă bateți atîta cu limba noastră, încît ți se pare că e o limbă care s-a inventat ieri și are mereu nevoie de ajustări în normele de scriere? Mai aveți să inventați alfabetul în mileniul trei?

Nefericit este poporul care a făcut o ideologie politică a propriei limbi, dar pierde cu fiecare epocă monumente pre..

copyright © 2022 mesagerul.ro