BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

“Acces transfrontalier la servicii de urgență și asistență

UAT Oraș Ardud, județul Satu Mare, în parteneriat cu Asociația CREST și Primăria Napkor din Ungaria a implementat în perioada 01.11.2019–31.10.2020 proiectul cu titlul “PrimCare RO-HU – Acces transfrontalier la servicii de urgență și asistență medicală primară de înaltă calitate în comunități mici”, cod ROHU-407. Proiectul este cofinanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, Prioritatea PA4–Îmbunătățirea […]

“Acces transfrontalier la servicii de urgență și asistență medicală primară de înaltă calitate în comunități mici”, un proiect implementat la Ardud

UAT Oraș Ardud, județul Satu Mare, în parteneriat cu Asociația CREST și Primăria Napkor din Ungaria a implementat în perioada 01.11.2019–31.10.2020 proiectul cu titlul “PrimCare RO-HU – Acces transfrontalier la servicii de urgență și asistență medicală primară de înaltă calitate în comunități mici”, cod ROHU-407.Proiectul este cofinanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, Prioritatea PA4–Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănatății și prevenției bolilor), Obiectiv specific 4.1 Servicii medicale preventive si curative, in zona eligibilă, imbunatățite.Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta servicii de asistență medicală comunitară coordonate la nivel transfrontalier în cadrul centrului de permanență medicală din Ardud și a cabinetelor de medicină de familie de la Napkor care abordează în mod optim nevoile populației în ceea ce privește intervenția de urgență, prevenirea, identificarea timpurie și tratamentul eficient, cu accent pe bolile ale sistemului circulator care reprezintă principala cauză de deces în regiune și la nivelul UE. Principalele rezultate ale proiectului sunt:Astfel, în cadrul unităților medicale țintă vor fi instalate noi echipamente de diagnostic, screening și tratament în Ardud și Napkor, pentru a asigura prevenirea, identificarea timpurie și tratamentul eficient al bolilor cardiovasculare în regiunea trasfrontalieră. Drept urmare, o parte importantă a pacienților care până acum trebuiau redirecționați în altă parte, vor fi tratați în mod eficient la nivel local, facilitând accesul rapid al populației la îngrijiri medicale sigure oferite conform unor protocoale standardizate și comparabile, în vigoare în zona transfrontalieră, asigurând furnizarea unor servicii de calitate bună pentru toti cetățenii din zona vizată. Proiectul crește capacitatea instituțională și cooperarea în domeniul serviciilor de urgență și în domeniului asistenței medicale primare, pentru a utiliza la maxim ceea ce este disponibil, prin alinierea eforturilor factorilor interesați români și maghiari; investiții în infrastructură, echipamente și abilități ale personalului medical în țările partenere și dezvoltarea în comun a soluțiilor inovatoare la problemele comune, astfel încât regiunea să poată progresa durabil. Proiectul crește capacitatea instituțiilor de asistență medicală primară de a identifica timpuriu și de a asigura tratament eficient al bolilor în zona transfrontalieră reducând dezechilibrele majore între nivelulserviciilor din comunitățile vizate. Durata de implementare a proiectului a fost de 24 luni.Bugetul total al proiectului este de 545.102,11 euro, din care contribuția FEDR reprezintă 463.336,77 euro. Informații suplimentare: UAT Oras Ardud, RO-447020 Ardud, Str.Nouă, Nr.1, jud. Satu Mare, telefon/fax 0261-767130, e-mail:primaria.ardud@yahoo.com, Persoană de contact: Ramona Sabou.

copyright © 2022 mesagerul.ro