Mesagerul.ro

Prin intermediul AJOFM în anul 2021, au fost angajate 4527 de pe

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în anul 2021 au fost încadrate în muncă 4527 persoane. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2021, 2437 persoane au vârsta peste 45 de ani, 444 […]

Prin intermediul AJOFM în anul 2021, au fost angajate 4527 de persoane

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în anul 2021 au fost încadrate în muncă 4527 persoane.Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2021, 2437 persoane au vârsta peste 45 de ani, 444 au vârsta între 35 și 45 de ani, 398 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 1248 sunt tineri sub 25 de ani ( dintre care 1241 sunt tineri NEET). Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin(2558), numărul femeilor fiind de 1969.În funcţie de rezidenţă, 2108 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 2419 persoane sunt din mediul rural.Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale(1517), gimnaziale (1273), profesionale (1002), 337 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii(320) și postliceal( 78).Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare în anul 2021, 1835 (40,53%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.În anul 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 9041 persoane.Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

copyright © 2022 mesagerul.ro