Mesagerul.ro

Zbuciumata istorie a Mănăstirii a „Sf. Apostoli Petru si Pavel” din Bixad

Zbuciumata istorie a Mănăstirii a „Sf. Apostoli Petru si Pave

Mănăstirea „Sf. Apostoli Petru si Pavel” Bixad a fost una din principalele mănăstiri din Nordul Ardealului, de vremea comitatului Maramureş, ca schit al mănăstirii Vetiş, fiind pomenit de domnitorul Moldovei Ştefan Tomşa (la 1614). În aceste secole, viaţa monahală ortodoxă a rezistat tuturor presiunilor Reformei cât şi a Uniaţiei, astfel încât soseşte aici arhimandritul Isaia, catolic grec, cu misiunea de a câştiga la Unire pe românii din părţile Bihorului, Sătmarului şi Maramureşului.Însoţit de alţi trei călugări catolici, îi alungă pe monahii ortodocşi din mănăstirea Bixad (1701), instalându-se aici şi iniţiind o intensă propagandă în zonă, atrăgând reacţia românilor, fiind omorât. O scurtă perioadă, aici a fiinţat, ca protopop al Oaşului, Popa Iacob, preot supus episcopului unit de la Muncaci (1704). De vremurile tulburi care au urmat (reprimarea răscoalei curuţilor) profită episcopia greco-catolică de la Muncaci, care trimite la Bixad călugări de origine ruteană (care au catolicizat lăcaşul), dar parohia satului continuă să fie reşedinţa protopopiatului ortodox al Ţării Oaşului încă 150 de ani. Chiar dacă majoritatea călugărilor erau de origine ruteană, ucraineană şi slovacă, aceştia au trăit oarecum toleraţi, înconjuraţi şi chiar sprijiniţi de populaţia din jur, ceea ce a făcut ca viaţa religioasă în secolele XVIII-XIX să fi fost destul de intensă.Cu banii şi truda locuitorilor a fost construită biserica de piatră şi curtea în anul 1770, chiar dacă lăcaşul din Bixad a avut soarta bisericilor unite din eparhia Muncaciului: accentuarea catolicizării şi a înstrăinării (eparhie ruteană). Doar după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Mănăstirea Bixad a trecut sub jurisdicţie românească, a Episcopiei de la Gherla, apoi a celei de la Baia Mare. În scurta perioadă de tihnă dintre cele două războaie mondiale, aici a fost construită o moară, atelier de tâmplărie şi a fost înfiinţată o tipografie în care, alături de calendare, au fost tipărite o serie de cărţi cu conţinut religios sau de cunoaştere etnografică a zonei.În anul 1948, în co..

copyright © 2022 mesagerul.ro